Varför Lean?

Lean-färdigheter påstås vara en ”metafärdighet” som är allmän och kan överföras till alla nya miljöer och situationer. Lean-färdigheter lär du dig för livet och de uppskattas högt av många arbetsgivare. Lean-färdigheter kan också användas i privatlivet.

Lean är…

 • en filosofi och ett sätt att tänka, en filosofi som förbättrar arbetet ur kundens synvinkel.
 • en respektfull attityd mot andra och sättet att fungera i arbetsmiljön = arbetskultur.
 • en handlingsstrategi. Det är så vi uppnår våra mål!
 • ett effektivt, praktiskt och platsoberoende arbetssätt. Där de mest kända metoderna i världen har samlats och införts.

Målet är att förbättra kvaliteten och värdet på produkter eller tjänster ur kundens synvinkel med hjälp av Lean-metoder genom att minska onödigt arbete och därmed slöseri.

Vi försöker inte springa snabbare, men vi bestämde oss för att gå en kortare sträck

Taiichi Ohno- Toyota uppfinnaren av JIT systeme

Lean-färdigheter kan tillämpas inom alla typer av organisationer; vinstdrivande- eller ideell verksamhet, industri eller tjänster, privata eller offentliga, stora eller små samt för alla typer av funktioner inom en organisation.

Lean är en livslång resa – där man ständigt strävar efter förbättring mot det bättre


Välkända företag som använder Lean

Lean är mest känd från Toyota (Toyota Production System = TPS), varifrån en betydande del av Lean-tänkande och metoder har härletts och sammanställts.

Exempel på andra organisationer som arbetar enligt Lean-filosofi

 • Ford
 • John Deere
 • Intel
 • Caterpillar
 • Coca-Cola
 • Nike
 • FedEX
 • Wärtsilä
 • Danfoss
 • ABB
 • Panasonic
 • IKEA
 • Bosch
 • McDonalds
 • Scania
 • KONE
 • Mastercard
 • Många kommuner
 • Många sjukhus runt världen