Over het project

Erasmus +  
Kernactiviteit 2:  
Strategische partnerschappen voor Beroepsonderwijs en -opleiding  
2018-1-FI01-KA202-047210  
1.9.2018 – 31.12.2020 

LEAN FOR WORK AND LEAN FOR LIFE 

Het Erasmus+ project KA2 “Lean for work and lean for life”  is een tweejarig sector-overstijgend ontwikkelingsproject, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden van docenten en trainers in het beroepsonderwijs (MBO). In dit project is het Train de Trainers- programma ontwikkeld, dat bedoeld is voor docenten en trainers. Zij worden getraind in hoe zij Lean Skills kunnen onderwijzen in het beroepsonderwijs. Doel is om collega’s en studenten op een innovatieve manier Lean kennis en -vaardigheden bij te brengen en docenten tot trainer te scholen. De trainingsaanpak is interactief, experimenteel en inclusief. 

Binnen het project zijn vier MBO (VET)-partners plus een onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut in Finland, Nederland, Portugal en Spanje betrokken. Zij werken allemaal met Lean binnen hun organisaties. De meeste  projectpartners werken voor hun LEAN activiteiten samen met organisaties in het werkveld. Een aantal van die bedrijven fungeert als geassocieerde partners in dit project. 

Dit strategische partnerschap ontwikkelt en produceert innovatieve benaderingen voor professionele ontwikkeling van de Lean-vaardigheden van beroepsopleiders, zodat zij studenten goed kunnen voorbereiden op het beroepsleven. Ons doel is om alle studenten te voorzien te hebben met waardevolle Lean-vaardigheden tegen de tijd dat ze afstuderen. 

De doelstellingen: 

  • Capaciteiten en vertrouwen van docenten en trainers opbouwen om Lean-vaardigheden op innovatieve wijze aan collega’s en studenten te onderwijzen. 
  • Duurzame professionele ontwikkeling bieden om de expertise van de partners binnen het partnerschap te verspreiden en synergie tussen verschillende disciplines in een beroepsopleiding, in een organisatie en tussen landen aan te moedigen.  
  • Het Lean-ontwikkelingsvermogen van de organisaties en de samenwerking met het bedrijfsleven te vergroten.  
  • Het ontwikkelen van sleutelcompetenties voor een “leven lang leren” voor de deelnemende docenten, het delen en verspreiden van de kennis en het gebruik van digitale vaardigheden en het vergroten van de mogelijkheid van elke organisatie om op internationaal niveau samen te werken.  

Over Lean 

Lean is een filosofie met methodes om processen te verbeteren en problemen duurzaam op te lossen. Lean streeft ernaar om verspilling te verminderen of te elimineren die geen waarde toevoegen voor de klant. Lean is continu gericht op het reduceren van verspilling; het legt grote nadruk op volledige klanttevredenheid, totale toewijding aan kwaliteit en integraal management en werknemersbetrokkenheid. Hoewel Lean zijn oorsprong vindt in de Japanse auto-industrie, gebruiken duizenden bedrijven wereldwijd in alle sectoren en diensten, inclusief de gezondheidszorg en overheden, Lean-principes als manier van denken en werken. Lean vaardigheden zijn toepasbaar in alle soorten organisaties, of het nu profit of non-profit is, industrieel of service, privaat of publiek, groot of klein – evenals voor elk type functie binnen de organisatie. 

Opbrengst van het project: 

Een trainingspakket van hoge kwaliteit met vier producten. Deze zijn door de projectpartners getest in pilots: 

  1. Basis Lean theorie trainingspakket – Wat is Lean? Waarom Lean? 
  2. Hoogwaardige toolbox met Lean groepsoefeningen. 
  3. Digitale omgeving met individuele Lean-oefeningen. 
  4. Instructie/handleiding voor de docent/trainers om de training te geven.  

Al het materiaal is geproduceerd in het Engels, Fins, Nederlands, Portugees, Spaans en Zweeds. Projectinformatie en output is gepubliceerd op een open access website. De producten kunnen ook worden gedownload.