Om projektet

Erasmus +  
Key Action 2: Strategic Partnerships for Vocational Education and Training 
2018-1-FI01-KA202-047210  
1.9.2018 – 30.9.2020  

LEAN FOR WORK AND LEAN FOR LIFE 

“Train the Trainer to Teach Lean Skills in VET” är ett tvåårigt tvärsektoriellt utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla lärares och utbildares färdigheter inom yrkesutbildning för att bättre vägleda sina kollegor och studenter i Lean-färdigheter på innovativa sätt – att utbilda tränaren. Utbildningsmetoden syftar till att vara interaktiv, experimentell och inkluderande.

Inom projektet finns det fyra yrkesutbildningspartners och ett forsknings- och utvecklingsinstitut i Finland, Nederländerna, Portugal och Spanien, som alla arbetar med Lean i sina organisationer. Partnerens Lean-arbete har utförts tillsammans med organisationer i branschen och några av arbetslivspartnerna kommer att fungera som associerade partners i detta projekt.

Detta strategiska partnerskap utvecklar och producerar innovativa tillvägagångssätt för professionell utveckling av VET-utbildares Lean-färdigheter för att utbilda studenter i arbetslivet. Vårt mål är att ge alla studenter värdefulla Lean-färdigheter när de tar examen.

Om Lean 

Lean är en förbättrings- och problemlösningsmetodik som strävar efter att minska eller eliminera aktiviteter som inte ger mervärde för kunden. Lean är en oändlig eliminering av svinn/förlust; det är engagerat i total kundtillfredsställelse, totalt engagemang för kvalitet, ledning och medarbetares engagemang. Även om Leans ursprung är i den japanska bilindustrin, använder tusentals företag världen över i alla branscher och tjänster, inklusive hälso- och sjukvård och myndigheter, Lean-principer som sätt att tänka och arbeta på. Lean kompetenser är tillämpliga för alla typer av organisationer, vare sig det är vinst- eller icke-vinstdrivande, industriell eller service, privat eller offentlig, stor eller liten – såväl som för alla typer av funktioner inom organisationen.

Projektets Resultat: 

Ett högklassigt utbildningspaket, i vilket det finns fyra produkter som projektkomanjonerna har piloterat 

  1. Grundläggande utbildningspaket om Lean teori– Vad är Lean? Varför Lean? 
  2. Ett högklassigt verktygspaket some innehåller Lean-gruppövningar. 
  3. En digital miljö med enskilda Lean övningar. 
  4. Instruktioner  för lärare / tränare för hur kursen ska utföras

Allt material framställs på engelska, finska, holländska, portugisiska, spanska och svenska. Projektets information och resultat offentliggörs på denhär webbsidan