Tietoa hankkeesta

Erasmus +  
Key Action 2: Strategic Partnerships for Vocational Education and Training 
2018-1-FI01-KA202-047210  
1.9.2018 – 30.9.2020  

LEAN FOR WORK AND LEAN FOR LIFE 

Lean for Work ja Lean for Life on kaksivuotinen monialainen kehitysprojekti, jonka tavoitteena on kehittää opettajien ja kouluttajien ammattitaitoa ammatillisessa koulutuksessa, jotta he voivat ohjata kollegoitaan ja oppilaansa Lean ajattelussa innovatiivisilla tavoilla – kouluttaa kouluttajaa. Koulutuksen lähestymistavan tavoitteena on olla vuorovaikutteinen, kokeellinen ja osallistava. 

Hankkeessa on neljä ammatillista koulutusta harjoittavaa kumppania ja yksi tutkimus- ja kehittämislaitos Suomessa, Alankomaissa, Portugalissa ja Espanjassa, jotka kaikki työskentelevät Leanin kanssa organisaatioissaan. Kumppanien Lean-työ on toteutettu yhdessä alan toimijoiden kanssa ja osa työelämän kumppaneista toimii yhteistyökumppaneina tässä hankkeessa. 

Tämä strateginen kumppanuushanke kehittää ja tuottaa innovatiivisia lähestymistapoja ammatillisen koulutuksen ammattilaisten ammattitaidon kehittämiseen, jotta voidaan kouluttaa opiskelijoita työelämään. Tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille arvokkaita Lean-taitoja, siihen mennessä, kun he valmistuvat 

Tavoitteet: 

  • Luodaan opettajille ja kouluttajille valmiuksia opettaa Lean-taitoja innovatiivisilla tavoilla kollegoille ja opiskelijoille 
  • Tarjotaan kestävää ammatillista kehitystä kumppanien asiantuntemuksen levittämiseksi kumppanuuksissa ja kannustetaan synergiaan eri ammatillisten oppilaitosten, järjestöjen ja maiden välillä. 
  • Lisätään organisaatioiden Lean-osaamista ja yhteistyötä työelämän kanssa. 
  • Kehitetään osallistuvien opettajien elinikäisen oppimisen avaintaitoja, levittää tietämystä ja digitaalisten taitojen käyttöä ja lisätä kunkin organisaation valmiuksia tehdä yhteistyötä kansainvälisellä tasolla 

Leanistä 

Lean on parannus- ja ongelmanratkaisumenetelmä, jolla pyritään vähentämään tai poistamaan toimintoja, jotka eivät tuota lisäarvoa asiakkaalle. Lean on loputon hukan poisto; se on sitoutunut kokonaisasiakastyytyväisyyteen, kokonaisvaltaiseen sitoutumiseen, laatuun ja kokonaisjohtamiseen sekä työntekijöiden osallistumiseen.

Vaikka Lean on lähtöisin Japanin autoteollisuudesta, tuhannet yritykset ympäri maailmaa kaikilla teollisuudenaloilla ja palveluilla, terveydenhuolto ja hallitukset mukaan lukien, käyttävät Lean-periaatteita – tapaa ajatella ja työskennellä.

Lean-taitoja voidaan soveltaa kaikenlaisiin organisaatioihin, olivat ne sitten voittoa tuottavia tai voittoa tavoittelemattomia, teollisuus- tai palveluyrityksiä, yksityisiä tai julkisia, suuria tai pieniä – samoin kuin mihin tahansa organisaation sisäiseen toimintaan. 

Tuotokset: 

Laadukas koulutuspaketti, johon kuluu neljä tuotosta, joita hankekumppanit ovat pilotoineet. 

  1. Lean-teorian peruskoulutuspaketti – Mikä on Lean? Miksi Lean? 
  2. Laadukas työkalupakki, jossa on Lean-ryhmäharjoituksia. 
  3. Digitaalinen ympäristö, jossa on yksilöllisiä Lean-harjoituksia. 
  4. Opettajan/kouluttajan ohjekirja opintojakson toteuttamiseen. 

Kaikki materiaalit tehdään englanniksi, suomeksi, hollanniksi, portugaliksi, espanjaksi ja ruotsiksi. Hankkeen tiedot ja tulos julkaistaan avoimella verkkosivustolla.